1. Ostu- ja müügitingimused

1.1. Hinnapakkumine kehtib 30 päeva, v.a juhul, kui pakkumises on märgitud teisiti.

1.2. Tehes ettemaksu (vähemalt 50% teie tellimusest), nõustute meie ostutingimustega.

1.3. Teie vastutate kõigi tellimuses olevate andmete korrektsuse eest. Seetõttu soovitame enne tellimuse kinnitamist kõik detailid ja andmed veelkord üle kontrollida. CustomKitchen’il ei ole võimalik Teie poolt esitatud andmete korrektsust kontrollida.


1.4. Kõik vajalikud märkused või muudatused tuleb Teil teha enne lõpliku tellimuskinnituse saamist. Juhul, kui Te soovite tellimust tühistada või muuta pärast lõplikku tellimuskinnitust ja arve tasumist, on Customkitchen’il õigus küsida tasu juba alustatud töö ja hangitud materjali eest.

Tellimuse muutmiseks või tühistamiseks peate saatma vastavasisulise teate meile e-mailile. Telefoni teel tehtud muudatusi me vastu ei võta.

1.5. Enne kogumaksumuse tasumist kuuluvad kõik tooted Customkitchen’ile.

 

2. Hinnad ja tasumine

2.1. Hinnad on näidatud eurodes koos käibemaksuga (km), v.a juhul, kui on märgitud teisiti. Valesti märgitud hind või valuutaühik (sh trükkimisvea tõttu) loetakse ühikuks, mida tegelikult silmas peeti.

2.2. Hindade kujunemise aluseks on hetkel CustomKitchen’ile kehtivad materjali-, tootmis- ja transpordikulud. Klienti eelnevalt teavitades jätab CustomKitchen endale õiguse muuta hinnapakkumises märgitud hinda juhul, kui vajadus on tingitud CustomKitchen’ist sõltumatutel asjaoludel nagu valuutakursside muutumine ja/või muudatused materjali- ja/või tootmis- ja/või transpordihindades.


2.3. Meil on õigus korrigeerida pakkumiste või muu hinnainfoga seotud vigu.


2.4. Tulenevalt tootmisprotsessi kõrgetest püsikuludest nagu materjalikulu ja värviseadmete puhastus, on meie minimaalseks tellimuse summaks 500€, millele lisandub saatmiskulu (al. 70€).

Tingimus ei rakendu, kui vajate olemasolevale tellimusele lisadetaile. Lisatellimuse puhul lisandub 60€ värvitasu, kui tellimus on alla 5 m2.

2.5. Transpordi hind sõltub tellimuse suurusest ja kohaletoimetamise sihtkohast. Lisatasud võivad kaasneda transpordiga raskesti ligipääsetavatele aadressidele nagu kitsad tänavad, saared ilma praami ühenduseta või muud takistused. On äärmiselt oluline, et te teavitaksite meid võimalikest teie aadressiga seotud tarne takistustest enne tellimuse esitamist. See aitab meil transpordikulusid täpsemalt hinnata ning tagada, et tarne sujub tõrgeteta..


2.6. Detailide tootmisega alustatakse, kui Customkitchen’i kontole on laekunud ettemaks vähemalt 50%-i ulatuses.


2.7. Lõplik arve koos 14-päevase tasumise tähtajaga saadetakse Teile pärast kauba väljasaatmist.


2.8. Arve saadetakse Teile e-posti teel. Juhul, kui soovite arvet ka paberkandjal, lisandub täiendav tasu 20€.


2.9. Tähtajaks maksmata arve puhul lisandub meeldetuletustasu 6 € +km ning intress intressimääraga 8 % aastas. Jätkuva tasumata jätmise puhul saadetakse juhtum inkassosse ning arvele lisandub tasu inkasso teenuse eest. Seejärel on võimalik tasu lisandumine muude juriidiliste teenuste ja kulude eest.

 

 

3. Päringud ja pakkumised

3.1. Klient vastutab korrektse ja täieliku päringu esitamise eest. Näiteks peab klient tagama, et päring sisaldab:

3.1.1. kapiraamide ja nende sisu õiget suurust ja paigutust, samuti ruumi mõõtmeid ja planeeringut, nagu seinte vaheline kaugus ja lae kõrgus seal, kus asuvad köögi- ja/või garderoobikapid;

3.1.2. eelistatud uksemudelit ja materjali ning võimalikke erilahendusi;

3.1.3. õiget tehnika valikut nagu näiteks praeahi ja mikrolaineahi, mis võib mõjutada köögiuste või sahtlipaneelide mõõtmeid;

3.1.4. korrektset tarneaadressi.


3.2. Kui selgub, et päringus esitatud teave on ebatäpne või vigane või kui klient soovib muuta oma pakkumist, võib Customkitchen kohandada pakkumist õigete andmete alusel.


3.3. Customkitchen ei võta endale vastutust ebaõnnestunud lõpptulemuse eest, mis on tingitud sellest, et klient on esitanud valeandmeid või on jätnud esitamata olulist teavet. Kui teile saadetakse meie poolt pakkumine, palume teil hoolikalt kontrollida selle sisu.

 

 

4. Tellimus

4.1. Kui saate meilt pakkumise, palume teil hoolikalt uurida selle sisu ning seejärel kinnitada pakkumine kirjalikult e-posti teel.

4.2. Pärast teie kinnitust saadame teile ettemaksu arve summas, mis on 50-100% kogu tellimuse maksumusest.


4.3. Teie tellimuse tootmine algab pärast ettemaksu laekumist meie pangakontole, ning tarneaeg arvestatakse alates sellest kuupäevast. Palun olge teadlikud, et me ei saa alustada tootmist enne, kui meil on kõik vajalikud andmed teie tellimuse kohta olemas.

 

 

5. Tarne- ja transporditingimused

5.1. Meie pakkumises, tellimuse kinnituses ja muus suhtluses märgitud tarneajad on esitatud ainult orienteeruvalt. Kuigi püüame Teie tellitud toodete tarnimisel jääda seatud ajaraamidesse, on oluline mõista, et mitmed tegurid nagu materjali kättesaadavus, transporditingimused ja muud Customkitcheni kontrolli alt väljas olevad asjaolud võivad tarneaega mõjutada.
Kui tekib muudatusi tarneaja osas nende asjaolude tõttu, teavitame Teid sellest viivitamatult. Olge teadlikud, et me ei võta endale vastutust tarneaja viivituste või nendega seotud lisakulude eest.


5.2. Kui soovite kaupa kätte saada hiljem, kui meie ettenähtud tarneaeg, tuleb Teil meid sellest teavitada esimesel võimalusel. Juhul, kui kaup on juba välja saadetud ning Teil ei ole võimalik seda viie tööpäeva jooksul vastu võtta, lisandub terminalis hoiustamisel iga järgneva päeva eest 10% transporditasust.


5.3. Kaup, mida ei ole mingil põhjusel võimalik Teie kui kliendi tõttu kohale toimetada, tagastatakse meile ning sellega kaasnevad lisakulud peate hüvitama Teie kui tellija. Selleks, et vältida tarbetuid kulusid, on äärmiselt oluline, et saadetise andmed ja vastuvõtmistingimused oleksid täpsed ning et Teie oleksite vajadusel suhtluseks kättesaadav.


5.4. Kui Teie tellimus hõlmab erinevaid uksemudeleid ja/või materjale, siis arvestatakse kogu tellimuse tarneaeg selle uksemudeli või materjali põhjal, mille tarneaeg on kõige pikem.


5.5. Kui muudate oma tellimust, võib see mõjutada tarneaega.


5.6. Kui tellimus on mingil viisil puudulik, näiteks kui värvi valikut pole veel kindlaks tehtud, kuid tootmine on juba alanud, võib see mõjutada tarneaega. Tarneaeg sõltub sellisel juhul sellest, millal me saame täielikud andmed ja millal need andmed on tootmisprotsessis vajalikud.


5.7. Täpse tarneaja saate teada alles siis, kui transpordifirma on Teiega tarneaja kokku leppinud.


5.8. Oluline on meeles pidada, et Teie vastutus on tellida paigaldaja alles pärast toodete kohaletoimetamist ja toodete kontrollimist. Meie ei vastuta kolmandate osapoolte, sh näiteks paigaldajate tekitatud kulude eest.


5.9. Kauba kohaletoimetamine toimub Teie tellimuses märgitud aadressile (tänavale) või nii lähedale, kui transporditeenuse osutajal on võimalik autoga jõuda.


5.10. Lisatasud võivad kaasneda transpordiga raskesti ligipääsetavatele aadressidele nagu kitsad tänavad, saared ilma praami ühenduseta või muud takistused. On äärmiselt oluline, et te teavitaksite meid võimalikest teie aadressiga seotud tarne takistustest enne tellimuse esitamist. See aitab meil transpordikulusid täpsemalt hinnata ning tagada, et tarne sujub tõrgeteta.


5.11. Kaupa tarnides pakendame detailid eraldi pakkidesse ning paigutame need transpordialusele. Püüame pakkida kõiki detaile nii, et neid oleks suuteline kandma üks inimene. Siiski võib suuremate detailide puhul nagu näiteks otsapaneelid või kõrgemad uksed olla vajalik, et vähemalt kaks inimest pakendit käsitseks. Seetõttu soovitame teil tarne vastuvõtmisel kaasata vajadusel abistavaid käsi.


5.12. Kui tarnitakse detaile, mis on pikemad kui 240 cm, võib olla vajalik, et klient osutaks abi nende mahalaadimisel. Kui sellist võimalust pole, on vaja kasutada kraanat, mis võib tähendada lisakulusid Teie kui kliendi jaoks.


5.13. Transporditeenuse osutaja või Customkitchen ei vii tooteid Teie tuppa ega eemalda ja ei vii ära pakkematerjali või transpordialust. Kui selline teenus on vajalik, tuleb see Teil eraldi teenuspakkuja poolt tellida.


5.14. Väiksemad tooted nagu näiteks näidisuksed võime saata ka ilma transpordialuseta ning Teie lähedal asuvasse pakiautomaati.


5.15. Kauba vastuvõtmisel tuleb Teil kaupa kontrollida järgmiselt:

5.15.1. Hoolikalt kontrollida ning veenduda, et kauba pakendil ega kaubaalusel ei oleks nähtavaid vigastusi. Juhul, kui avastate pakendil või kaubaalusel vigastuse, on väga oluline teha selle kohta kirjalik märge transpordifirma saatelehele, kuna pakendi sees olev kaup võib olla vigastatud.
Kui vastav märge on tehtud, võite kauba vastu võtta ja hiljem inspekteerida, kas toodetel esineb vigastusi.
Kui seda märget ei tehta, loetakse, et olete kauba vastu võtnud sellises seisundis, nagu see oli tarnimisel.

5.15.2. Kui avastate pakendil vigastuse, mis ei olnud välisel vaatlusel nähtav, on oluline seda kohe pildistada, ilma et pakendit kaubaaluselt liigutaksite.

5.15.3. Kui avate pakendi ja avastate, et pakendis olev toode on vigastatud ilma, et pakend ise oleks kahjustatud, on väga oluline teha pilt vigastusest enne, kui toote täielikult pakendist välja võtate.


5.16. Kahjustustest tuleb viivitamatult teatada Customkitchenile e-posti teel, lisades ka pildid ja lühikese kirjelduse. Eeltoodud juhiseid eiravaid reklamatsioone ei aktsepteerita.

 

 

6. Kauba tagastus

6.1. NB! Eritellimusel valmistatud detaile ei saa tagastada.

 

7. Reklamatsioon

7.1. Tootel avastatud puudustest tuleb teatada e-posti teel hiljemalt 10 päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist.

7.2. Suuliselt esitatud reklamatsioone ei arvestata ja reklamatsioon peab sisaldama täpseid vigade ja/või puuduste kirjeldusi koos fototõendusega.

7.3. Customkitchen on kohustatud saatma uue toote mõistliku aja jooksul ja ilma täiendava tasuta või pakkuma rahalist kompensatsiooni juhul, kui Customkitchen konkreetse puuduse eest vastutab.


7.4. Kuni reklamatsiooni lahendamiseni on Teil õigus jätta lõpparve tasumata üksnes puudusega tootele vastava summa ulatuses.

 

 

8. Vastutuspiirang ja garantii

8.1. Meie toodetele kehtib 2-aastane garantii juhul, kui kahjustuse põhjuseks on materjali- ja/või tootmisviga. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud kliendi tehtud muudatuste või väära käitlemise tõttu.

8.2. Puuduse ilmnemisel viib Customkitchen läbi ekspertiisi ning otsustab garantii kohaldumise konkreetsel juhul. Müügilepingu osapoolte kokkuleppel parandatakse puudusega toode/asendatakse see samaväärsega või kompenseeritakse toote väärtus rahaliselt juhul, kui puudus on hõlmatud garantiiga.


8.3. Garantii alla ei kuulu:


8.3.1. viga, mis tekkis toote funktsiooni või välimuse muutmisel või vale kasutamise tagajärjel;


8.3.2. tavapärane kulumine, k. a. tavapärane värvuse muutumine ajas;


8.3.3. mistahes väliste jõudude tõttu tekkinud kahju (sh täkked, löökjäljed, kriimustused, hõõrdumine, veekahjustused, tulekahjustused jms);


8.3.4. kahjustused, mis tekivad hooldusjuhiste rikkumise tõttu, sealhulgas sobimatute hooldustoodete kasutamine ja/või ebapiisavad ruumitingimused;


8.3.5. mittestandardsete toodetega seotud probleemid (sh näiteks probleemid, mis on seotud kliendi enda erilahendustega, oluliste muudatustega sahtlite ja/või uste standardmõõtudes, hingepesade arvu ja/või asukoha muutmisega).


8.4. Lisaks üldtingimustes esitatud tingimustele ei vastuta Customkitchen viivituste tagajärjel tekkinud kahjude eest. Seega ei ole Customkitchen kohustatud hüvitama klientide enda kulusid, saamata jäänud kasumit ega muid otseseid või kaudseid kahjusid, välja arvatud juhul, kui Customkitchen on käitunud raske hooletusega.


8.5. Customkitcheni müüjad annavad meelsasti nõu lähtudes oma teadmistest ja teabest konkreetse materjali ja selle kasutusvaldkonna kohta. Siiski ei kujuta nõustamine iseenesest mingit garantiid. Erinevad võimalikud kasutusvaldkonnad iga materjali ja toote puhul tähendavad, et kliendina peate ise hoolikalt hindama materjali ja toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.


8.6. Reklamatsioonide hüvitamine tuleks tõlgendada heasoovliku meetmena ega tohi tõlgendada kui vea või süü tunnistamist, välja arvatud juhul, kui Customkitchen väljendab sellist süüd või viga kirjalikult.

 

 

9. Vääramatu jõud (Force Majeure)

9.1. Customkitchen’i poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõu esinemine ehk ettenägematu sündmus, mida CustomKitchen ei saanud kontrollida, mõjutada ega ära hoida.
 

 

10. Värvitoonide erinevus

10.1. Meie värvitud tooted viimistletakse 2-komponendilise polüuretaanvärviga, mida tarnivad Sayerlack ja AkzoNobel.
Kui soovite mõne tootja värvi, mis ei kuulu standardse (RAL ja NCS) värvivaliku hulka (näiteks Tikkurila, Jotun, Becker, Farrow & Ball vms.), kasutame spektromeetrit, et hinnata värvi vastavust tootja kataloogile või näidisproovile. Kui värvi ei leidu üheski meie kasutuses olevas kataloogis, palume saata meile vähemalt 5×5 cm suuruse värvinäidise, millel on sile pind ja ühtlane värvikihit.


10.2. NB: Värvikoodi kasutatakse ainult värvitooni indikaatorina ning täielik vastavus proovitükile või teistele samas ruumis olevatele värvidele ei ole tagatud erinevate tegurite nagu näiteks pealekandmise viisi, värvitootja ja erinevate läiketeastmete tõttu.


10.3. Soovi korral on Teil võimalik tellida värvinäidis soovitud värvitooni ja läikeastmega, et veenduda, kas see sobib näiteks ülejäänud toas oleva mööbli või seintega. Iga näidise hind on 20 eurot värvitooni ja läikeastme kohta.


10.4. Juhul, kui ei ole teisiti märgitud, kasutatakse meie toodete värvimisel poolmatti värvi, mille läige on 25. See läikeaste on soovitatav mööbli jaoks.
Spoonitud toodete puhul kasutatakse matti lakki, mille läige on 5. See tagab õige viimistluse ja annab toodetele loomuliku välimuse.

 

 

11. Spooni erinevused toonis ja mustris

11.1. Spoon on looduslik materjal ning selle mustris ja värvitoonides esineb varieeruvust isegi väiksematel pindadel. See on tingitud materjali loomulikest omadustest ning seda peetakse osaks selle võlust.

11.2. On oluline meeles pidada, et tellitud proovitükk ei pruugi tingimata välja näha täpselt samasugune nagu lõplikud uksed või tooted.


11.3. Spooni toodete tellimisega kinnitate, et olete teadlik, et spoon on looduslik materjal, millel esinevad loomulikud variatsioonid toonis ja mustris. Kliendina peate mõistma, et need variatsioonid on olemas ja neid aktsepteerima.