7. Reklamatsioon

7.1. Tootel avastatud puudustest tuleb teatada e-posti teel hiljemalt 10 päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist.

7.2. Suuliselt esitatud reklamatsioone ei arvestata ja reklamatsioon peab sisaldama täpseid vigade ja/või puuduste kirjeldusi koos fototõendusega.

7.3. Customkitchen on kohustatud saatma uue toote mõistliku aja jooksul ja ilma täiendava tasuta või pakkuma rahalist kompensatsiooni juhul, kui Customkitchen konkreetse puuduse eest vastutab.


7.4. Kuni reklamatsiooni lahendamiseni on Teil õigus jätta lõpparve tasumata üksnes puudusega tootele vastava summa ulatuses.