• Vastutuspiirang ja garantii

     Kõikidele kivist töötasapindadele kehtib 5-aastane garantii juhul, kui kahjustuse põhjuseks on paigaldus-, materjali- või tootmisviga. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud kliendi tehtud muudatuste või väära käsitsemise tõttu. CustomKitchen on kohustatud mõistliku aja jooksul ja ilma täiendava tasuta toote parandama/ümber töötlema/asendama või pakkuma rahalist kompensatsiooni juhul, kui CustomKitchen konkreetse vea või puuduse eest vastutab.

       • Olukorras, kus klient ei saa toote puuduste või vigade tõttu toodet kasutada, ei ole CustomKitchen kohustatud kompenseerima tulemusena kliendile tekkinud kahju ega kulusid, sh tootlikkuse vähenemisest tekkinud kahju, saamata jäänud tulu jms lisakulusid. Vastutuspiirang ei kehti tahtluse või raske hooletuse puhul.

       • CustomKitcheni müüjad nõustavad Teid meelsasti erinevate materjalide omaduste ja kasutuse osas. Siiski ei saa antud nõuannet pidada garantiiks. Teie kui klient peate samuti hoolikalt hindama, kas konkreetne materjal ja toode sobib Teile kasutamiseks.

       • CustomKitchen ei vastuta köökide funktsionaalse kasutuskõlblikkuse eest.

       • Juhul, kui CustomKitchen ei ole reklamatsiooni puhul tekkinud kahju osas kirjalikult tunnistanud oma viga ega süüd, tuleks CustomKitchen’i pakutud kompensatsiooni arvestada kui hea tahte avaldust. 

        Olukorras, kus CustomKitchen on ekslikult hinnapakkumisele või tellimuskinnitusele sisestanud valeandmed (sh trükkimisvea tõttu), loetakse valesti märgitud andmed andmeteks, mida tegelikult silmas peeti. CustomKitchen peab muutunud andmetest (nt hinna tõusust) klienti teavitama ning mittesobivuse korral on kliendil õigus tellimus tühistada.