Mõõdistus

    • Mõõdistamise hetkel peab klient või tema esindaja olema kohapeal ning edastama ja vastu võtma informatsiooni tööpinna ja selle mõõdistuse/paigalduse kohta.
    • • Mõõdistamiseks on vajalik, et kapid oleksid paigaldatud, loodis ja seina külge kinnitatud. Mõõdistamine nii-öelda “õhust” ei ole võimalik.
    • • Kapid peavad olema paigaldatud pealt loodis ja esiservadest kohakuti. Nii kappide pealmine kui eesmine tasapinnalisus ei tohi ületada +/-5 mm 5 meetri kohta.
    • Kui kapid ei ole mõõdistamise ajaks nõutekohaselt paigas või loodis (sealhulgas on puudu ka otsapaneelid), siis mõõdistatakse köök ainult tellija või tema esindaja nõusolekul. Sellisel juhul vastutab tellija täies ulatuses võimalike mõõdistusvigade eest ning tasub enne tootmise alustamist 100% ettemaksu. Kui tellija ei soovi mõõdistust omal vastutusel, siis lepitakse kokku uus mõõdistusaeg, mille eest lisandub täiendav mõõdistustasu. Juhul, kui mõõdistaja hinnangul võib tulenevalt kappide ebakorrektsest paigaldusviisist tekkida töötasapinna paigaldamisel komplikatsioone (lisatööd), siis on meil õigus loobuda tellijale paigaldusteenuse osutamisest. 
    • • Pärast mõõtude võtmist ei ole lubatud kappe liigutada, kuna see takistab tööpinna täpset sobitumist.
    • • Mõõdistatav piirkond peab olema mõõdistamiseks ette valmistatud, sealhulgas puhas ja valgustatud.
    • • Kappide peale ei tohi olla paigaldatud ajutisi või olemasolevaid pindasid.
    • • Juhul, kui soovite koos kivist töötasapinnaga kasutada ka teisi tasapindasid, peavad teised tasapinnad olema paigaldatud enne kivist töötasapinna mõõdistamist.
    • • Pärast mõõdistamist ei tohi seintele paigaldada lisamaterjale nagu kips, krohv või kahhelplaat, kuna see mõjutab töötasapinna lõplikku mõõtu.
    • • Andmed soovitud materjali, servatöötluse, nurga ümaruste, avade ja nende paigutuse kohta tuleb edastada hiljemalt mõõdistuse hetkel. Hiljem esitatud soovide täitmist ei saa me garanteerida.
    • • Andmed valamu, segisti, pliidi ja nende paigutuse kohta tuleb esitada hiljemalt mõõdistamise hetkel, v.a juhul, kui on teisiti kokku lepitud.
    • Mõõdistaja annab Teile juhiseid selle kohta, kas ja kuhu on vaja paigaldada lisatugesid.
    • Klient või tema esindaja peab kohapeal näitama erinevate avade (näiteks valamu ja pliidi) asukohta, kuna vastasel juhul paigaldatakse need kapi tsentrisse.
     • Mõõdistaja hindab kohapeal kivist töötasapinna sisse vedamise teed ning kohandab vastavalt vajadusele lõppdetailide suurust. Vajadusel tuleb kivist töötasapinna sisse vedamiseks tellida täiendav abi või kraana, mille eest võib lisanduda täiendav tasu.

      Kui ülaltoodud tingumused ei ole täidetud, on Customkitchenil õigus töö katkestada ning küsida tasu allpool välja toodud hinnakirja järgi.

      Kui soovite, et valmistaksime toote Teie enda mõõtude või joonise järgi, tuleb Teil tasuda 100% ettemaksu, millele võib võib lisanduda tasu tootmisjoonise valmistamise eest.

     • Mõõdistushinnad asukoha järgi:
     • Tallinn 54€
     • Harjumaa 60€
     • Hiiumaa 120€
     • Ida-Virumaa 114€
     • Jõgevamaa 102€
     • Järvamaa 84€
     • Läänemaa 84€
     • Lääne-Virumaa 84€
     • Põlvamaa 132€
     • Pärnumaa 84€
     • Raplamaa 72€
     • Saaremaa 120€
     • Tartumaa 84€
     • Valgamaa 144€
     • Viljandimaa 114€
     • Võrumaa 144€