Töötasapinna paigaldus

  • • Paigalduskoht peab olema paigalduse jaoks ettevalmistatud, sh puhas ja valgustatud.
  • Kappidel ei tohi olla ajutisi ega olemasolevaid tasapindu.
  • Meie paigaldus ei sisalda elektri- ega torutöid. Samuti ei sisalda paigaldus silikooniga vuugi tegemist vastu olemasolevat seina, kahhel-plaati või muud tausta.
  • Vastavalt mõõdistaja juhistele peavad olema paigaldatud lisatoed.
  • Seinale ei tohi olla paigaldatud kahhel-plaati või muud materjali, kuna see jääb kivist töötasapinda paigaldades ette.
  • Aluspind, mille peale töötasapind paigaldatakse, peab olema sile ja loodis. Ebaühtluse puhul täidetakse suuremad vahed kiiludega, mis võivad jätta töötasapinna ja kappide vahele nähtavaid vahesid. Tuleb ka arvestada, et paigalduse ajal töötasapinda loodides võivad tekkida ebaühtlused esiserva ülekattel.
  • Paigaldajad kannavad kaitsejalatseid ning puhtuse ja kriimude vältimiseks võite soovi korral põrandad ise kinni katta.
  • Paigalduse hetkel peab klient või tema esindaja viibima kohapeal, selleks, et vajadusel küsimustele vastata ning paigalduse lõppedes töö vastu võtta.
  • • Kuna vuugid peavad kuivama, siis pärast paigaldust peab köök puutumatult seisma vähemalt 6 tundi ning selle aja jooksul ei ole Teil võimalik kööki kasutada.
  • Kivi ja paigaldustöö tuleb üle vaadata kohe pärast paigaldust ning võimalikest puudustest paigaldajatele koheselt teada anda. Puudustest tuleb teha ka pilt ning saata see koos lühikese kirjeldusega e-posti aadressile tere@customkitchen.eu. Kui lõppklient või tema esindaja ei ole pärast paigaldust kohal, loetakse paigaldustöö ja materjal lõppkliendi poolt kinnitatuks ehk töö vastuvõetuks.
  • • CustomKitchen ei vastuta aja eest mil Te ei saa kööki või muid alasid kasutada, kuna Teie töötasapinda alles toodetakse. 

Juhul, kui ülaltoodud tingumused ei ole täidetud, on CustomKitchenil õigus töö katkestada ning küsida tasu alustatud töö, toodetud materjali ja/või korduva külastuse eest.

Juhul, kui Te olete tellinud paigalduse ilma meiepoolse mõõdistuseta, vastutate Te ise kõikide mõõtude õigsuse ja sobivuse eest. Samuti vastutate Te selle eest, et kivist töötasapinda saaks paigaldada ja tuppa transportida. Kui tingimused ei ole täidetud, on meil õigus jätta tellitud kaup meie jaoks sobivasse kohta ning sellega lugeda paigaldus lõppenuks.