Transpordi tingimused

Kauba vastuvõtmisel tuleb Teil kaupa kontrollida järgmiselt:

  • Veenduda, et saatelehel märgitud kaup vastab Teie tellimusele.
  • Hoolikalt kontrollida ning veenduda, et kaubal ega kaubaalusel ei oleks nähtavaid vigastusi.
  • Muus osas kontrollida saadetist vastavalt seaduses sätestatule.

Juhul, kui avastate pakendil või kaubal vigastuse või erinevuse toote materjalis või koguses, tuleb Teil selle kohta teha kirjalik märge transpordifirma saatelehele. Lisaks tuleb Teil teha avastatud vigastusest pilt ning saata see koos lühikese kirjeldusega e-posti aadressile tere@customkitchen.eu. Pärast kauba vastuvõtmist ei ole Teil enam võimalik vastavaid reklamatsioone esitada.

Kaup, mida ei saa vastuvõtjast tuleneval põhjusel üle anda (nt vastuvõtja ei ole vajalikul hetkel kaupa vastu võtmas), toimetatakse tagasi saatjale ning vastuvõtjal tuleb tasuda täiendav transporditasu.