TINGIMUSED

Ostu- ja müügitingimused

Tellimuskinnitusel oleva ettemaksu tasumisega kinnitate ka tellimuse sisu ning nõustute meie ostu- ja müügitingimustega.

Samuti kinnitate, et kõik meile edastatud andmed on korrektsed.

Kõik vajalikud muudatused ja märkused tuleb Teil teha enne lõpliku tellimuskinnituse saamist. Juhul, kui Te soovite tellimust tühistada või muuta pärast lõplikku tellimuskinnitust, on CustomKitchen’il õigus küsida tasu juba alustatud töö ja hangitud materjali eest.

Enne kogumaksumuse tasumist kuuluvad kõik tooted CustomKitchen’ile.

 

 

Hinnad ja tasumine

Kõik hinnad on arvestatud eurodes (€) koos käibemaksuga, v.a juhul, kui on märgitud teisiti.

Tellimuse eest tasutakse esitatud arve alusel. Tööpindade tootmisega alustatakse pärast järgnevate tingimuste täitmist:

Meie poolt sooritatud mõõdistuse puhul on tasutud ettemaks 50-100 % ulatuses.

Kliendi enda esitatud joonise või mõõtude puhul on tasutud ettemaks 100 % ulatuses.

Kui tööpinnad on paigaldatud ja Te olete töö vastu võtnud, saadetakse Teile lõplik arve koos 10-päevase maksetähtajaga.

Tähtajaks maksmata arve puhul lisandub meeldetuletustasu 6 € +km ning intress intressimääraga 8 % aastas. Jätkuva tasumata jätmise puhul saadetakse juhtum inkassosse ning arvele lisandub inkasso tasu. Seejärel on võimalik tasu lisandumine muude juriidiliste teenuste ja kulude eest.

 

 

Müügitingimused

Hinnapakkumine kehtib 30 päeva alates pakkumise tegemise kuupäevast, v.a juhul, kui pakkumises on märgitud teisiti.

Hindade kujunemise aluseks on hetkel CustomKitchen’ile kehtivad materjali-, tootmis- ja transpordikulud. Klienti eelnevalt teavitades jätab CustomKitchen endale õiguse muuta hinnapakkumises märgitud hinda juhul, kui vajadus on tingitud CustomKitchen’ist sõltumatutel asjaoludel nagu valuutakursside muutumine ja/või muudatused materjali- ja/või tootmis- ja/või transpordihindades.

Tellimuse kinnitamisega kinnitate Te tellimuse sisu ning nõustute meie ostu- ja müügitingimustega. Lõplikult on tellimus kinnitatud ja töösse läinud pärast ettemaksu tasumist.

Juhul, kui Te soovite tellimust tühistada või muuta pärast lõplikku tellimuskinnitust, on CustomKitchen’il õigus küsida tasu juba alustatud töö ja hangitud materjali eest.

Tellimuse muutmiseks või tühistamiseks peate saatma vastavasisulise teate e-posti aadressile tere@customkitchen.eu. Tellimuse muutmiseks saadetakse Teile uus tellimuskinnitus, mille õigsust peate ka uuesti kinnitama.

Tellimus loetakse tühistatuks, kui tellimust ei kinnitata hiljemalt 30 päeva jooksul pärast mõõdistamist. CustomKitchen’il on õigus küsida tasu alustatud töö eest.

Enne kogumaksumuse tasumist kuuluvad kõik tooted Customkitchen’ile.

 

 

Mõõdistus

  • • Mõõdistamiseks on vajalik, et kapid või muu aluskonstruktsioon oleks paigaldatud. Mõõdistamine n.ö “õhust” ei ole võimalik.
  • • Mõõdistatav piirkond peab olema mõõdistamiseks ette valmistatud, sh puhas ja valgustatud.
  • • Kappide peale ei tohi olla paigaldatud ajutisi või olemasolevaid pindasid. Kapid peavad olema seina külge kinnitatud ning neid ei tohi peale mõõdistust ümber tõsta ega eemaldada.
  • • Alus, mille peale töötasapind paigaldatakse, peab olema sile ja loodis. Kogu aluspinna tolerantsus on +/-2 mm.
  • • Juhul, kui soovite koos kivist töötasapinnaga kasutada ka teisi tasapindasid, peavad teised tasapinnad olema paigaldatud enne kivist töötasapinna mõõdistamist.
  • • Seintele ei tohi paigaldada lisamaterjale nagu kips, krohv või kahhelplaat, kuna see mõjutab töötasapinna lõplikku mõõtu.
  • • Andmed soovitud materjali, servatöötluse, nurga ümaruste, avade ja nende paigutuse kohta tuleb edastada hiljemalt mõõdistuse hetkel. Hiljem esitatud soovide täitmist ei saa me garanteerida.
  • • Andmed valamu, segisti, pliidi ja nende paigutuse kohta tuleb esitada hiljemalt mõõdistamise hetkel, v.a juhul, kui on teisiti kokku lepitud.
  • Mõõdistaja annab Teile juhiseid selle kohta, kas ja kuhu on vaja paigaldada lisatugesid.
  • Mõõdistamise hetkel peab klient või tema esindaja olema kohapeal ning edastama ja vastu võtma informatsiooni tööpinna ja selle mõõdistuse/paigalduse kohta.

Klient või tema esindaja peab kohapeal näitama erinevate avade (näiteks valamu ja pliidi) asukohta, kuna vastasel juhul paigaldatakse need kapi tsentrisse.

Mõõdistaja hindab kohapeal kivist töötasapinna sisse vedamise teed ning kohandab vastavalt vajadusele lõppdetailide suurust. Vajadusel tuleb kivist töötasapinna sisse vedamiseks tellida täiendav abi või kraana, mille eest võib lisanduda täiendav tasu.

Kui ülaltoodud tingumused ei ole täidetud, on CustomKitchenil õigus töö katkestada ning küsida tasu alustatud töö eest.

Kui soovite, et valmistaksime toote Teie enda mõõtude või joonise järgi, tuleb Teil tasuda 100% ettemaksu, millele võib võib lisanduda tasu tootmisjoonise valmistamise eest.

 

 

Töötasapinna paigaldus

 • • Paigalduskoht peab olema paigalduse jaoks ettevalmistatud, sh puhas ja valgustatud.
 • Kappidel ei tohi olla ajutisi ega olemasolevaid tasapindu.
 • Meie paigaldus ei sisalda elektri- ega torutöid. Samuti ei sisalda paigaldus silikooniga vuugi tegemist vastu olemasolevat seina, kahhel-plaati või muud tausta.
 • Vastavalt mõõdistaja juhistele peavad olema paigaldatud lisatoed.
 • Seinale ei tohi olla paigaldatud kahhel-plaati või muud materjali, kuna see jääb kivist töötasapinda paigaldades ette.
 • Aluspind, mille peale töötasapind paigaldatakse, peab olema sile ja loodis. Kogu aluspinna tolerantsus ei tohi olla suurem kui +/-2 mm. Ebaühtluse puhul täidetakse suuremad vahed kiiludega, mis võivad jätta töötasapinna ja kappide vahele nähtavaid vahesid.
 • Paigaldajad kannavad kaitsejalatseid ning puhtuse ja kriimude vältimiseks võite soovi korral põrandad ise kinni katta.
 • Paigalduse hetkel peab klient või tema esindaja viibima kohapeal, selleks, et vajadusel küsimustele vastata ning paigalduse lõppedes töö vastu võtta.
 • Kivi ja paigaldustöö tuleb üle vaadata kohe pärast paigaldust ning võimalikest puudustest paigaldajatele koheselt teada anda. Puudustest tuleb teha ka pilt ning saata see koos lühikese kirjeldusega e-posti aadressile tere@customkitchen.eu. Kui lõppklient või tema esindaja ei ole pärast paigaldust kohal, loetakse paigaldustöö ja materjal lõppkliendi poolt kinnitatuks ehk töö vastuvõetuks.
 • • CustomKitchen ei vastuta aja eest, mil Te ei saa kööki või muid alasid kasutada, kuna Teie töötasapinda alles toodetakse.

Juhul, kui ülaltoodud tingumused ei ole täidetud, on CustomKitchenil õigus töö katkestada ning küsida tasu alustatud töö, toodetud materjali ja/või korduva külastuse eest.

Juhul, kui Te olete tellinud paigalduse ilma meiepoolse mõõdistuseta, vastutate Te ise kõikide mõõtude õigsuse ja sobivuse eest. Samuti vastutate Te selle eest, et kivist töötasapinda saaks paigaldada ja tuppa transportida. Kui tingimused ei ole täidetud, on meil õigus jätta tellitud kaup meie jaoks sobivasse kohta ning sellega lugeda paigaldus lõppenuks.

 

 

Tootmine

Kivi on looduslik materjal, mistõttu on piiratud ka toote lõplik suurus.

CustomKitchen püüdub alati tulla vastu Teie soovidele, kuid Teie soovitud toote valmistamine võib olla takistatud järgmistel põhjustel:

 • Kuju ja suurus mõjutab materjali vastupidavust.
 • Suuruse tõttu ei ole kivi võimalik turvaliselt käsitseda.
 • • Tooraine suurus ei võimalda selle tootmist.
 • • Lõpliku töötasapinna suurus ei võimalda selle paigaldamist.
 • Lõpliku töötasapinna suuruse tõttu ei ole võimalik seda masinates töödelda.

 

 

CustomKitchen’i kivist töötasapindade kvaliteedistandard

   • Tööpinnast üle ulatuva serva tolerantsus +/- 3 mm (arvestatuna mõõdistuspunktist)
     • Täisnurksus +/- 2%
     • Painduvus +/- 2 mm
     • Paksuse erinevus samal tellimusel +/- 2 mm. Tööpindade esiserv võib olla kalibreeritud ühtlaseks paksuseks.
     • Mõõduerinevus pikkusel +/- 5 mm ja laiusel +/- 2 mm
     • Pinnatolerantsus pealt süvistatud valamu või pliidi puhul +/- 2 mm

 

 

Värvi ja tekstuuri kõrvalekalded

Kivi on looduslik materjal ning seega ei saa lõplikku materjali näidisega üks-ühele võrrelda. Sagedamini võivad esineda järgmised looduslikud “defektid”:

 • Väikesed õhumullid on väga tavalised näiteks Carrara marmoril ning esinevad väikeste heledate täppide, aukude või soontena.
 • Väikesed poleerimata täpid või konarused võivad esineda poleeritud graniidil ning nende esinemise hulka mõjutab graniidisort ja värvus.
 • Esineda võivad heledamad jooned, mis meenutavad mõrasid.
 • Tihedama mustriga graniidil võivad plekkide kujul esineda selgemad anomaaliad, kuid mitte suuremad kui 3 cm.
 • Mõningased tooni erinevused võivad esineda samas tellimuses olevate erinevate tükkide vahel olenemata sellest, et lõplikud tasapinnad on toodetud samast materjali partiist.

Seega ei saa looduslikest erinevustest tulenevate “puuduste” kohta esitada reklamatsiooni. Samuti ei saa reklameerida kivi pisemaid parandusi.

Oluline on arvestada, et kvaliteedi-, vastupidavus- ning värvierinevusi võib esineda erinevatel aegadel tellitud materjalide vahel.

 

 

Tarneajad ja transport

Kuna kõik meie poolt valmistatavad tooted toodetakse tellimuse järgi, on meil võimalik määrata üksnes eeldatav tarneaeg ning seda tuleks vaadata kui ligikaudset ajakulu tellimuse vormistamisest kauba valmimiseni. Siiski on määratud tarneaegadest kinnipidamine meie prioriteediks.

 • Hilinemiste puhul teavitame Teid esimesel võimalusel.

 • Tarneaegu võivad mõjutada ka asjaolud, mida CustomKitchen ei saanud ette näha ega mõjutada. CustomKitchen ei vastuta viivituste ega kliendile tekkinud lisakulude eest olukorras, mille üle CustomKitchen kontrolli ei oma.

 • Ajaliste kokkulepete sõlmimisel kolmandate isikutega peaksite võimalike viivitustega arvestama ning aegu vastavalt planeerima. CustomKitchen ei vastuta võimalike lisakulude eest, mis Teile antud olukorras võivad tekkida.

 • Juhul kui kaup saadetakse eraldi transpordifirma vahendusel Teie nimetatud aadressile, toimub kauba mahalaadimine tagaluuktõstukiga ning kauba vastuvõtja peab tagama ligipääsu oma kinnistule. Kauba vedamine lõpeb selle mahalaadimisega. Kaup jäetakse kliendi poolt näidatud kohta ning sellega loetakse transport lõppenuks.

 • Kui tellimuses esineb eritooteid (tooted, mis ei kuulu CustomKitcheni standard sortimenti), puudub Teil hilinenud tarne puhul õigus tellimuse tühistamiseks.

   

  Järgmistel juhtudel jätab CustomKitchen endale õiguse edasi lükata tootmise alustamist:

 • • CustomKitcheni tarnetingimusi muudetakse lõppkliendi või tema esindaja poolt.
 • • Meile ei ole edastatud soovitud materjali nimetust ega selle töötlemiseks vajalikke andmeid.
 • Meile ei ole laekunud vajalikku ettemaksu.

 

 

Transpordi tingimused

Kauba vastuvõtmisel tuleb Teil kaupa kontrollida järgmiselt:

 • Veenduda, et saatelehel märgitud kaup vastab Teie tellimusele.
 • Hoolikalt kontrollida ning veenduda, et kaubal ega kaubaalusel ei oleks nähtavaid vigastusi.
 • Muus osas kontrollida saadetist vastavalt seaduses sätestatule.

Juhul, kui avastate pakendil või kaubal vigastuse või erinevuse toote materjalis või koguses, tuleb Teil selle kohta teha kirjalik märge transpordifirma saatelehele. Lisaks tuleb Teil teha avastatud vigastusest pilt ning saata see koos lühikese kirjeldusega e-posti aadressile tere@customkitchen.eu. Pärast kauba vastuvõtmist ei ole Teil enam võimalik vastavaid reklamatsioone esitada.

Kaup, mida ei saa vastuvõtjast tuleneval põhjusel üle anda (nt vastuvõtja ei ole vajalikul hetkel kaupa vastu võtmas), toimetatakse tagasi saatjale ning vastuvõtjal tuleb tasuda täiendav transporditasu.

 

 

Kauba tagastus

Kaupa võib tagastada ainult kirjalikul kokkuleppel. Kaup tuleb tagastada samas seisukorras, originaalpakendis ning pakituna samal viisil nagu see oli kliendile üleandmise hetkel. Juhul, kui eelnimetatud tingimused ei ole täidetud, ei saa kaupa tagastada. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab klient. 

 • NB! Juba paigaldatud ja eritellimusel valmistatud tooteid ei ole võimalik tagastada.

 

 

 • Reklamatsioon

  Tootel avastatud puudustest ja vigadest tuleb koheselt teatada e-posti teel aadressile tere@customkitchen.eu. Toodete paigaldamisel tuleb puudustest suuliselt teavitada ka paigaldajaid.

 • Reklamatsioon peab sisaldama täpseid vigade ja/või puuduste kirjeldusi koos fototõendusega.

 • Juhul, kui olete kauba vastu võtnud, ei ole Teil enam õigust reklamatsiooni esitada.

  Kivi on looduslik materjal ning seega ei saa lõplikku materjali üks-ühele näidisega võrrelda. Sagedamini võivad esineda järgmised looduslikud “defektid”:

  • Väikesed õhumullid on väga tavalised näiteks Carrara marmoril ning esinevad väikeste heledate täppide, aukude või soontena.
  • Väikesed poleerimata täpid või konarused võivad esineda poleeritud graniidil ning nende esinemise hulka mõjutab graniidisort ja värvus.
  • Esineda võivad mõrasid meenutavad heledamad jooned.
  • Tihedama mustriga graniidis võivad plekkide kujul esineda selgemad anomaaliad, kuid mitte suuremad kui 3 cm.
  • Mõningased tooni erinevused võivad esineda samas tellimuses olevate erinevate tükkide vahel olenemata sellest, et lõplikud tasapinnad on toodetud samast materjali partiist.
   Seega ei saa looduslikest erinevustest tulenevate “puuduste” kohta esitada reklamatsiooni. Samuti ei saa reklameerida pisemaid parandusi kivis.

   Oluline on arvestada, et kvaliteedi-, vastupidavus- ning värvierinevusi võib esineda erinevatel aegadel tellitud materjalide vahel.

   Reklameerida ei saa ka järgnevad erisusi:

   • Väiksemad kriimud marmoril.
   • Servadel või pindadel olevad erisused, mis on tingitud materjalis olevate kristallide erinevusest.
   • Osadel kividel esineda võivad roosteplekid, mis üldiselt kaovad aja möödudes.
   • Võimalik karedus töötlemata lõigatud servadel.

   

   

  Vääramatu jõud (Force majeure)

  CustomKitchen’i poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõu esinemine ehk ettenägematu sündmus, mida CustomKitchen ei saanud kontrollida, mõjutada ega ära hoida.

   

   

  Vastutuspiirang ja garantii

  Kõikidele kivist töötasapindadele kehtib 5-aastane garantii juhul, kui kahjustuse põhjuseks on paigaldus-, materjali- või tootmisviga. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud kliendi tehtud muudatuste või väära käsitsemise tõttu. CustomKitchen on kohustatud mõistliku aja jooksul ja ilma täiendava tasuta toote parandama/ümber töötlema/asendama või pakkuma rahalist kompensatsiooni juhul, kui CustomKitchen konkreetse vea või puuduse eest vastutab.

    • Olukorras, kus klient ei saa toote puuduste või vigade tõttu toodet kasutada, ei ole CustomKitchen kohustatud kompenseerima tulemusena kliendile tekkinud kahju ega kulusid, sh tootlikkuse vähenemisest tekkinud kahju, saamata jäänud tulu jms lisakulusid. Vastutuspiirang ei kehti tahtluse või raske hooletuse puhul.

    • CustomKitcheni müüjad nõustavad Teid meelsasti erinevate materjalide omaduste ja kasutuse osas. Siiski ei saa antud nõuannet pidada garantiiks. Teie kui klient peate samuti hoolikalt hindama, kas konkreetne materjal ja toode sobib Teile kasutamiseks.

    • CustomKitchen ei vastuta köökide funktsionaalse kasutuskõlblikkuse eest.

    • Juhul, kui CustomKitchen ei ole reklamatsiooni puhul tekkinud kahju osas kirjalikult tunnistanud oma viga ega süüd, tuleks CustomKitchen’i pakutud kompensatsiooni arvestada kui hea tahte avaldust. 

     Olukorras, kus CustomKitchen on ekslikult hinnapakkumisele või tellimuskinnitusele sisestanud valeandmed (sh trükkimisvea tõttu), loetakse valesti märgitud andmed andmeteks, mida tegelikult silmas peeti. CustomKitchen peab muutunud andmetest (nt hinna tõusust) klienti teavitama ning mittesobivuse korral on kliendil õigus tellimus tühistada.