• Vääramatu jõud (Force majeure)

    CustomKitchen’i poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõu esinemine ehk ettenägematu sündmus, mida CustomKitchen ei saanud kontrollida, mõjutada ega ära hoida.