Müügitingimused

Hinnapakkumine kehtib 30 päeva alates pakkumise tegemise kuupäevast, v.a juhul, kui pakkumises on märgitud teisiti.

Hindade kujunemise aluseks on hetkel CustomKitchen’ile kehtivad materjali-, tootmis- ja transpordikulud. Klienti eelnevalt teavitades jätab CustomKitchen endale õiguse muuta hinnapakkumises märgitud hinda juhul, kui vajadus on tingitud CustomKitchen’ist sõltumatutel asjaoludel nagu valuutakursside muutumine ja/või muudatused materjali- ja/või tootmis- ja/või transpordihindades.

Tellimuse kinnitamisega kinnitate Te tellimuse sisu ning nõustute meie ostu- ja müügitingimustega. Lõplikult on tellimus kinnitatud ja töösse läinud pärast ettemaksu tasumist.

Juhul, kui Te soovite tellimust tühistada või muuta pärast lõplikku tellimuskinnitust, on CustomKitchen’il õigus küsida tasu juba alustatud töö ja hangitud materjali eest.

Tellimuse muutmiseks või tühistamiseks peate saatma vastavasisulise teate e-posti aadressile tere@customkitchen.eu. Tellimuse muutmiseks saadetakse Teile uus tellimuskinnitus, mille õigsust peate ka uuesti kinnitama.

Tellimus loetakse tühistatuks, kui tellimust ei kinnitata hiljemalt 30 päeva jooksul pärast mõõdistamist. CustomKitchen’il on õigus küsida tasu alustatud töö eest.

Enne kogumaksumuse tasumist kuuluvad kõik tooted Customkitchen’ile.