Hinnad ja tasumine

Kõik hinnad on arvestatud eurodes (€) koos käibemaksuga, v.a juhul, kui on märgitud teisiti.

Tellimuse eest tasutakse esitatud arve alusel. Tööpindade tootmisega alustatakse pärast järgnevate tingimuste täitmist:

Meie poolt sooritatud mõõdistuse puhul on tasutud ettemaks 50-100 % ulatuses.

Kliendi enda esitatud joonise või mõõtude puhul on tasutud ettemaks 100 % ulatuses.

Kui tööpinnad on paigaldatud ja Te olete töö vastu võtnud, saadetakse Teile lõplik arve koos 10-päevase maksetähtajaga.

Tähtajaks maksmata arve puhul lisandub meeldetuletustasu 6 € +km ning intress intressimääraga 8 % aastas. Jätkuva tasumata jätmise puhul saadetakse juhtum inkassosse ning arvele lisandub inkasso tasu. Seejärel on võimalik tasu lisandumine muude juriidiliste teenuste ja kulude eest.